/ HALLAUS #26, KIRJOITUSKUTSU / TEXTNING INBJUDAN / CALL FOR WORKS /

Hallaus on Pohjois-Suomen merkittävin modernin kirjallisuuden kausijulkaisu. Sen seuraavan lehden teemana on Pohjoismaat. Tekstien ja kuvitusten takarajana on 1.5.2018. Tarkoituksena on pohtia, mikä yhdistää ja erottaa meidät toisistaan – vai erottaako mikään. Teokset tulee lähettää osoitteeseen jussimoi@gmail.com. Hallaus kääntää ruotsin, norjan, tanskan ja islannin kieliset tekstit suomeksi, jos kirjoittaja ei sitä itse halua tehdä.

Hallaukseen ovat tervetulleita kaikki sana- ja kuvataiteen muodot. Teosten ihannepituus on 1-6 sivua. Teosten tulee olla rtf, doc, docx, jpg tai tif muodossa. PDF-muotoista teosta ei julkaista. Linkki internet-sivulle ei myöskään kelpaa. Tekijän tulee liittää mukaan nimensä, puhelinnumeronsa, parin virkkeen esittely itsestään taiteilijana sekä osoitteensa Hallauksen lähettämistä varten. Teosten tulee olla entuudestaan julkaisemattomia. Teoksista ei makseta palkkiota. Hallaus on toimitettu julkaisu. Tekstin asettelu kuitenkin säilytetään, jos tekijä sitä toivoo. Tekstit ja kuvat julkaistaan myös Hallauksen verkkoversiossa hallaus.fi-sivulla. Julkaisusta ilmoitetaan noin kuukausi ennen ilmestymistä. Lehden numeron tekeminen saa tukea Tanskalais-suomalaiselta ja Islantilais-suomalaiselta kulttuurirahastolta.

Hallaus är den mest betydande nordfinländska moderna litteraturspublikationen. Följande nummers tema ska blir Norden. Tidsfrist för texter och illustrationer är den första av Maj 2018. Skribenter och Illustratörer kan reflektera över vad det finns för likheter och skillnader nordiska människor emellan. Du kan skicka ditt verk till jussimoi@gmail.com email address. Hallaus kan översatta din svensk, norska, danska och isländska texter i finska, om man vill inte göra det själv.

Hallaus välkomnar alla litterära och visuella konstformer. Ideal längd för texterna är 1 till 6 sidor. Verken måste vara i rtf, doc, docx, jpg eller tif formen. Verk i PDF formen kan Hallaus inte publicera. Också, en länk till en internet sidan är inte godtagbart. Man måste bifoga sitt namn, telefonnummer, ett par meningar för introduktion till sig själv som en konstnär samt address. Konstverken måste vara tidigare opublicerade. Hallaus betalar inte för skrivna arbeten. Hallaus är en bearbetad publikation. Om skrivare vill, kan vi bevara hans eller hennes textlayout. Hallaus tidning kommer också blir publicerad på nätet i hallaus.fi websida. Om din text eller illustration skulle blir publicerad i Hallaus, vi anmäler vi detta till dig en månad före. Hallaus har fått bidrag från Kulturfonden Island-Finland och Dansk-Finland.

Hallaus is the most significant periodical magazine covering contemporary literature in Northern Finland. The next issue’s theme will be the Nordic Countries. Deadline for texts and illustrations will be May 1st, 2018. Writers and artists are invited to contemplate any and all similarities and differences between the Nordic peoples. Works should be sent by email to jussimoi@gmail.com. Upon request, Hallaus can translate Swedish, Norwegian, Danish and Icelandic texts into Finnish.

Hallaus welcomes all literary and visual art forms. Ideal text length is 1 to 6 pages. Works must be in .rtf, .doc, .docx, .jpg or .tif format. Works in .PDF format will not be published. Also, a link to a website is not acceptable. You must include your name, phone number, your address and an introduction of yourself as an artist in a few sentences. Art pieces must be previously unpublished. Hallaus will not compensate the artist for artwork published in Hallaus. Hallaus is an edited publication, but if the writer so prefers, text layout will be preserved. Hallaus magazine will be published also on the Internet at www.hallaus.fi. If your text or illustration will be published in Hallaus, we will let you know roughly a month before the publication. The issue gets financial support from the Danish-Finnish and Icelandic-Finnish Culture Foundation.

Kirjoittajayhdistys Huutomerkki ry kutsuu ja kiittää. / Skribentförening Huutomerkki inbjudas och tackar. / Writing Society Huutomerkki invites and salutes you.

Jussi Moilanen

/ päätoimittaja / chefredaktör / editor-in-chef /