Päätoimittajan hakuilmoitus

Suhtaudutko intohimoisesti kirjallisuuteen ja luovaan kirjoittamiseen? Onko sinulla alan koulutusta, työkokemusta tai harrastuneisuutta? Haluaisitko tuoda esille taiteellista näkemystäsi ja kokemustasi sanataiteesta? Oletko ennakkoluuloton taiteellisissa ideoissasi? Pystytkö arvostamaan ja arvioimaan monenlaisia erilaisia tekstilajeja ja -tyyppejä – myös kuvataidetta? Oletko hengeltäsi pohjoissuomalainen?

Silloin sinä voit olla omiasi päätoimittamaan Hallausta, oululaisen Huutomerkki ry:n julkaisemaa pohjoissuomen merkittävintä kirjallisuuden kausijulkaisua. Tehtävää voi hoitaa myös useampi henkilö, kokonainen tiimi.

Päätoimittajan tulee sitoutua tehtävään vähintään vuodeksi. Yli kymmenvuotisen historiansa aikana Hallauksella on ollut tähän mennessä viisi päätoimittaja. Perehdyttäminen toimeen alkaisi huhtikuussa entisen toimitustiimin, Jussi Moilasen ja Aleksi Nikulan johdolla ja kesäkuussa alkaa uuden numeron toimittaminen. Hallaus ilmestyy näillä näkymin vain kerran vuodessa, joten lehteä on aikaa toimittaa koko loppu vuosi.

Hallaus kuuluu Huutomerkki ry:n toimintaan ja sen olisi hyvä näkyä kirjoittajayhdistyksen tapahtumissa. Aikakauskirjan tulevaisuuden haasteita ovat internetsivujen sisältöjen kehittäminen, valtakunnallisen näkyvyyden parantaminen, aktiivinen osallistuminen tapahtumiin sekä tilaaja- ja kirjoittajaverkoston laajentaminen.

Päätoimittaja vastaa aikakauskirjan taloudesta, toimituksesta ja taiteellisesta linjasta. Yhden numeron välttämätön työmäärä vastaa 2-3 viikon työtä, jos päätoimittaja tekee pääosan toimitusvaiheista itse. Tästä on laskettu pois julkaisun taitto, jonka on tehnyt palkattu ammattilainen. Jos päätoimittaja kykenee kokoamaan ympärilleen osaavan toimitus- ja markkinointitiimin, jää jäljelle vain johtamistyö ja -vastuu.

Päätoimittajalle ei ole maksettu palkkiota, mutta tämä asia riippuu paljolti päätoimittajan kyvystä hakea lisärahoitusta ja apurahoja.

Pestiä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Huutomerkki ry:n hallitukselle ja lähetetään sähköpostitse osoitteeseen antti.wiitala@gmail.com Lisätietoja voi kysyä samaisesta sähköpostiosoitteesta. Hakemuksia otetaan vastaan 1.3.2019 saakka.

Terveisin

Antti Viitala

Huutomerkki ry

041 4398898